Дата и място на раждане: 22.05.1973 г., гр.Бяла Слатина

   

Ординатор отделение по Урология УМБАЛ „ Света Марина“,Плевен
   

    Образование,квалификация,професионален опит

    Академични длъжности и длъжности в УМБАЛ “Г.Странски“ гр.Плевен

    От 2019 г. Асистент

    Научна и преподавателска дейност

    Лекции по хирургия и урология
    Реални публикации в българси списания(4)


    Научни интереси: Онкоурология. Ендоурология. Лазерна хирургия. HIFU

 

    Членство в научни организации

      Българско урологично дружество
      Европейска асоциация по урология
      Световна асоциация по ендоурология

   

Езикови познания

    Руски и английски

 

    Адреси за контакти:

    УМБАЛ“Света Марина“гр.Плевен,Отделение по урология
    Медицински университет Плевен,факултет “Здравни грижи“,катедра “Сестрински хирургични грижи“

    Тел.за контакти:0887073583
    E-mail: dr_niknikolov@abv.bg