Дата и място на раждане:

Занимава се с диагностика и проследяване на вродени и наследствени заболявания, редки синдроми, вродени грешки на обмяната. Работи в областта на детската неврология.