Дата и място на раждане: 14.03.1976 г., гр. Разград – България

 

Образование:

 Академична позиция:

 Преподавателска дейност:

 Членство в научни и обществени организации:

 Езикова квалификация: