Дата и място на раждане: 20.02.1971г. гр. Враца

 

Образование:

Академични позиции:

Специалност:

Трудов стаж:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Езикова квалификация: