Дата и място на раждане: 28.03.1952 г.

Образование

Академични позиции

Курсове и специализации

Преподавателска дейност

Научни интереси

Членство в научни организации

Публикации

Езикова квалификация

Информация за контакти:

Д-р Катедра „Хирургия” , Началник отделение по „Жлъчночернодробна , панкреатична и еднодневна хирурги” при– УМБАЛ Плевен 5800, гр. Плевен сл. тел. 064 886 5201 e-mail: y.petkov@yahoo.com