Дата и място на раждане: 14.07.1961 г.

 

Образование:

 

Придобита специалност и допълнителна квалификация

 

Академични позиции:

 

Преподавателска дейност

 

Научни интереси и разработки:

 

Членство в организации:

 

За контакти:
МУ-Плевен, ФЗГ, катедра “Сестрински  хирургични грижи”,
бул.”Русе”38, Ректорат 2, II-ри етаж, стая № 201
Моб. тел.  0888267106
Сл.тел. 064 884190
E-mail: aneli_d@abv.bg