Дата и място на раждане: 31.03.1964 г., гр. Каспичан

Образование

Академични позиции

Преподавателска дейност

Научни интереси

 

Членство в научни и обществени организации

Езикова квалификация

        Е-mail: nadia_neshovska@abv.bg