Дата и място на раждане: 30.07.1956 г.

Образование, квалификация и професионален опит:

Научни направления:

Членство в научни организации:

Телефон за комуникации:


Служебен: 064 886 735