Дата и място на раждане: 19.06.1977 г., гр. ЛевскиОбразование

Tема на дисертацията: „Синтез и изследване на фотокаталитичните свойства на чист и легирани наноразмерни частици титанов диоксид”

 

Професионален опит

от 2008 г. до момента      Асистент по химия, Катедра Химия и биохимия & Физика и биофизика, Медицински университет-Плевен

Научни интереси

Научна продукция

Езици