Дата и място на раждане: гр. Дупница

Факултет „Фармация“, МУ-Плевен

Дата и място на раждане: 1981 г. – гр. Дупница

 

Образование

 

Академични позиции

 

Преподавателска дейност

 

Научни интереси:

 

Публикации

 

Членство в научни и обществени организации

 

Езикова квалификация: