Дата и място на раждане: 17.10.1947 г. – гр. Угърчин

Образование

Академични позиции

Специализации

 Преподавателска дейност

Научни интереси

 Членство в научни и обществени организации

Езикова квалификация