Дата и място на раждане: 01.01.1981 г. в гр. Враца

 

Образование:

  Академични позиции:

Специализации и курсове:

 Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Членство в научни организации:

Езикова подготовка :