Дата и място на раждане: 12.12.1970 г. гр. Вълчедръм обл. Монтана

Образование

Академични позиции

Специализации/следдипломни квалификации

Преподавателска дейност

Научни интереси