Дата и място на раждане: 06.03.1978 г. Гр. София

Oбразование:

Академични позиции:

Специализации:

Преподавателска дейност:

Научни интереси и публикации: 

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация:

За контакти:

Онкологичен център към УМБАЛ „Г. Странски” - Плевен

Клиника по Онкологична хирургия

Служебен телефон : 064 886 250

E-mail: vaskonanev@gmail.com