Дата и място на раждане: 03.05.1967 г., гр. Плевен

Образование:

 

Трудов стаж:

 

Академични позиции: 

Курсове и специализации:

Преподавателска дейност: 

Научни интереси и разработки: 

Научно-изследователска дейност:

Членство в научни организации:

Езикова квалификация:

 

За контакти:

Клиника по Урология към УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД – гр. Плевен,

Катедра „Сестрински хирургични грижи” към ФЗГ на МУ-Плевен.

Служебен тел. 064 886 538

Мобилен тел. 088 7610423

E-mail: kolevmd@yahoo.com