Дата и място на раждане: 21.05.1958 г., гр. Плевен

Настояща позиция:

Образование и квалификация: 

Професионален опит:

Специализации: 

 

Преподавателска дейност: 

Научна дейност: 

Езикова подготовка: 

За контакти:

тел.  064 886 628

Моб. тел. 0889630327

5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91