Дата и място на раждане: 26.05.1958 г., с. Обнова, обл. Плевен

Образование:

Професионален опит:

Специализации:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Административни отговорности:                            

Членство в научни и професионални организации:

Научно-публикационна дейност:

Езикова квалификация:      

e-mail: zradion@yahoo.com