Дата и място на раждане: 15.06.1972 г., гр. Плевен

Образование, квалификация и професионален опит:

Заемани длъжности:

Основни научни направления:

Членство в научни и обществени организации:

Телефон за комуникации:


Служ. 064 886-801
Личен: 088 6850319