Дата и място на раждане: 25.02.1950 г. с. Черни Вит, област Ловеч

 

Образование, квалификация, професионален опит:

Академични длъжности и длъжности в УМБАЛ „Г. Странски” Плевен

 

Научна и преподавателска дейност:

 

Членство в научни организации:

 

Езикови познания:

 

Адреси за контакти:

Медицински Университет Плевен, факултет здравни грижи, катедра сестрински хирургични грижи;

УМБАЛ „Г. Странски” Плевен, Клиника по онкологична хирургия

Тел за контакти: 0898 68 78 18

Email: onco_surgery@abv.bg;      T_Deliisky@yahoo.com