Дата и място на раждане: 01.03.1959 г. с. Малорад, обл. Враца

Образование:

Академични позиции:

Специализации:

Преподавателска дейност :

Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( българо-езично обучение)


Научни интереси:

Членство в научни организации:


Езикова квалификация:

 За контакти:

МУ – Плевен, факултет „ Медицина”

к-ра „Обща и клинична Патоанатомия”