Дата и място на раждане: 25.07.1958 г., гр. Плевен

Образование

Академични позиции

Преподавателска дейност

Научни интереси:

Езикова квалификация