Дата и място на раждане: гр. Ловеч

Образование:

Професионален опит:

Научно-преподавателска дейност:

Членство в:

Научни интереси в областта на: