Дата и място на раждане: 14.11.1981 г., гр. Стара Загора

Научно звание

Образование, квалификация и професионален опит

Длъжност

 Научни интереси:

Членство в научни организации

 

 За контакти:

 гр. Плевен

МДЛ по Имунология

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен

Телефон за комуникации: 064 886 746; 064 886778