Дата и място на раждане: 26.07.1976 год.

 

Образование и обучение:

Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация: