Дата и място на раждане: 02.08.1979г., гр. София

Образование:

Научни интереси:

Изследване на сапонини, флавоноиди и възможности за терапевтичното им приложение.

Езикова квалификация:

Членство в:

e-mail: m_jotova@mu-pleven.bg