Дата и място на раждане: 06.06.1988, гр. Плевен

Образование, квалификация и професионален опит

 Длъжност:

Членства в научни организации:

 За контакти:

 гр. Плевен

МДЛ по Имунология

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен

Телефон за комуникации: 064 886778