Дата и място на раждане: 28.11.1962 г, гр. Плевен

Образование:

 Академични позиции:

 

Специализации:

 

Преподавателска дейност:

 

Научни интереси:

 

Членство в научни организации:

 

За контакти:

МУ-Плевен, ФЗГ, катедра “Сестрински  хирургични грижи”,

бул.”Русе”38, Ректорат 2, II-ри етаж, стая № 201

Моб. тел.  0887 021364

Сл. тел. 064 884190

E-mail: steladyulgerova@abv.bg