Дата и място на раждане: 21 февруари 1962 г., гр. Левски, обл. Плевен

Образование

Академични позиции

Членство в научни организации

Специализации

Преподавателска дейност

Професионални интереси

Научни публикации

Награди

Езикова квалификация