Дата и място на раждане: 09.02.1988г. гр. Севлиево – България

Образование:

 

 Академична позиция:

 

Специализация:

 

 Преподавателска дейност:

 

Членство в научни и обществени организации:

 

 Езикова квалификация: