Дата и място на раждане: 13.04.1984 г., гр. София

 

Образование:

Допълнителна квалификация

Професионален опит:

Научна и преподавателска дейност:

Научни интереси

Езикова квалификация