Дата и място на раждане: 03.06.1977 г., гр. Белоградчик , България

Образование:

 

Академични позиции:

Курсове и специализации:

Преподавателска дейност:

Научни интереси: В областта на детска хирургия

Членство в научни организации:

Публикации:

Езикова квалификация:

Информация за контакти:

Д-р Биляна Иванова Христова, гл. ас. Катедра „Хирургически болести” , Факултет „Медицина” Медицински Университет – Плевен; Втора хирургична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен; П.К.: 5800, Сл. тел. 064 886 420; GSM: 0887096171; e-mail: biliana77@abv.bg