Дата и място на раждане: 12.01.1989 г., гр. Враца

Образование:

Професионален опит:

    Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Научни интереси:

Членство в научни организации:

Езикова квалификация:

За контакти:

Ул. „Св. Климент Охридски” №1, МУ – Плевен, факултет „ Медицина”

к-ра „Патологоанатомия ”