Дата и място на раждане: 1949 г., гр. Чипровци, област Монтана

 

Образование

 

 

 

Преподавателска дейност

 

 

Научни интереси:

 

Членство в научни и обществени организации

 

Езикова квалификация

 

За контакти:

МУ – Плевен, Факултет "Фармация"

Сектор “Социална фармация”

Сл. Телефон 064/884124

e-mail: phristova49@abv.bg