Дата и място на раждане: 17.12.1968 г., гр. Плевен

Образование:

Курсове и специализации:

Заемани длъжности:

 Научни интереси:

 Научна продукция:

 Ръководени курсове за следдипломно обучение:

 Членство в научни и обществени организации:

 За контакти:

гр. Плевен

МДЛ по Имунология

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен

тел. 064 886778 / 064 886 710

e-mail: lukanovtz@abv.bg

Образование:

Курсове и специализации:

Заемани длъжности:

 Научни интереси:

 Научна продукция:

 Ръководени курсове за следдипломно обучение:

 Членство в научни и обществени организации:

 За контакти:

гр. Плевен

МДЛ по Имунология

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен

тел. 064 886778 / 064 886 710

e-mail: lukanovtz@abv.bg