Дата и място на раждане: 26.03.1954 г., гр. Ловеч

 

Образование:

 Академични позиции:

 Научни интереси:

Научна продукция:

 Членство в научни и обществени организации: