Дата и място на раждане: 11.05.1978 г.

e-mail: poliakrusteva@yahoo.com

Образование и обучение:

Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация