Дата и място на раждане: 11.10.1974, гр,Плевен - България

e-mail: dany_bg@start.bg

Образование:

Академична позиция:

Специализация:

“Образна диагностика” в МУ Плевен,катедра „Рентгенология и радиология”, отд. по „Образна диагностика”

Преподавателска дейност: 

Дисциплини „Рентгенология”, „Образна диагностика” на БЕО студенти по медицина от МУ Плевен,студенти „Рентгенов лаборант” от мед. колеж Плевен  и др.

Научни интереси:

 Членство в научни и обществени организации:

 Езикова квалификация: