Дата и място на раждане: 23.02.1958 г., с. Градище, окр. Плевенски

Образование:

Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Научни интереси и научна продукция:

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация:


• Английски – писмено и говоримо
• Руски – писмено и говоримо
• Турски – писмено и говоримо

e-mail: galya_gancheva@abv.bg