Дата и място на раждане: 12.10.1983г., гр. Севлиево

Образование:

Академични позиции:

Специализации:

Преподавателска дейност:

Области на научен интерес и клинична профилираност

Членство в научни организации:

Езикова квалификация:

За контакти:

Ул. „Св. Климент Охридски” №1, МУ – Плевен, факултет „ Медицина”
 к-ра „Патологоанатомия” 5800, гр. Плевен