Дата и място на раждане: Гр. Враца

 

Образование:

 Научни степени и звания:

 

Учебно - преподавателска дейност:

Ръководител и изпълнител на научно-изследователски проекти, теми, публикации и научно-приложни задачи в научните направления:

Ръководство на докторанти и дипломанти:

 Международно сътрудничество:

 Членство в научни организации:

 Членство в редколегии на наши научни списания:

 Членство в редколегии на чужди научни списания:

 Заемани длъжности:

 Награди