Дата и място на раждане: 24.03.1968 г.

 

Образование, квалификация, професионален път:

 Курсове:

 Научна продукция:

 Членство в научни и обществени организации:

 Езикова квалификация:

Данни в НАЦИД : https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/39204

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9213-748X

ResearcherID :E-7836-2012