Дата и място на раждане: 29.05.1984 г, гр. София

Образование:

 Академични позиции:

Преподавателска дейност:

 Научни интереси:

 Членство в научни организации:

 Публикационна активност:

Езикова квалификация:

 За контакти:

МУ-Плевен, ФЗГ, катедра “Сестрински  хирургични грижи”,

бул.”Русе”38; Ректорат 2, II-ри етаж; стая № 201,

Моб. тел. 0886 031516

Сл. тел. 064 884 190

e-mail: markova_gergana@mail.bg