Дата и място на раждане: 02. 01. 1988 г., гр. Плевен

 

Образование:

Академични позиции:

Учебно - преподавателска дейност:

Членство в научни организации:

 

Участие в проекти:

Езикова квалификация: