Дата и място на раждане: 13.04.1963 г.

 

Образование и квалификация:

 

Специализации:

 

 

Професионален опит:

 

 

Научни публикации:

 

 

Езикова квалификация: