Дата и място на раждане: 24.07.1967 г., гр. Сливен

 

Образование

Академични позиции

Преподавателска дейност 

Научни интереси

Членство в научни и обществени организации 

Езикова квалификация