Дата и място на раждане: 29.12.1957 г.

Образование, квалификация и професионален опит:

Научна дейност:

 Проведени курсове и специализации:

 Членство в научни организации: