Дата и място на раждане: 26.09.1946 г., гр. Долни Дъбник, обл. Плевен

 

 

 

Образование и професионален път: 

Научна и преподавателска дейност:

Научни изследвания:

 Членство в научни организации: