Дата и място на раждане: 24.03.1952г., гр. Севлиево, обл. В. Търново

Образование

Академични позиции

Преподавателска дейност

Научни интереси и научна продукция

Членство в научни и обществени организации

Езикова квалификация

e-mail: fori.hristov@gmail.com