Дата и място на раждане: 29.07.1982 г.

 

Образование:

Академични позиции:

Преподавателска дейност: 

Членство в научни и обществени организации:

Езикова квалификация: