Дата и място на раждане: 13.03.1960 г.

Образование :

Професионална реализация и Академични позиции:

Преподавателска дейност:

Научна дейност

Научни и професионални интереси:

Членство в научни дружества:

Информация за контакти:

Тел.: 064/ 884 169

E-mail: katiakovach@gmail.com